ckziu

Technikum kształcące w zawodzie technik hotelarstwa

Podstawowe umiejętności zawodowe kształtowane na kierunku Technik Hotelarstwa:

- sprawna obsługa klienta w hotelu, biurze podróży
- wykorzystywanie komputera w pracy hotelarsko-turystycznej
- posługiwanie się językiem obcym zawodowym
- tworzenie zasad i programowanie produktu turystycznego
- planowanie kosztów imprez turystycznych, pracy biurowej i obsługi rachunkowej firmy.

Uzyskane kwalifikacje pozwalają na podjęcie pracy w:

- zakładach hotelarskich
- ośrodkach wypoczynkowych
- zakładach uzdrowiskowych
- pensjonatach
- zajazdach
- schroniskach
- kwaterach prywatnych
Ponadto można prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych lub podjąć studia w ramach dalszej specjalizacji lub na dowolnie wybranym kierunku.

Nauka na tym kierunku pozwala na zdobycie dwóch kwalifikacji:

TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji
TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

oraz uzyskanie tytułu TECHNIK HOTELARSTWA.

Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

Przedmioty rozszerzone: geografia, język obcy

Ostatnio zmieniany 09.05.2017