ckziu

Szkoła Branżowa I stopnia

Wielozawodowa Szkoła Branżowa I stopnia (zasadnicza zawodowa)

- nauka w tej szkole trwa 3 lata
- kończy się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowej
- pozwala na kontynuowanie nauki w szkole branżowej II stopnia.

Proponujemy m. in. zawody:

  • sprzedawca,
  • ogrodnik,
  • rolnik,
  • kucharz,
  • piekarz,
  • cukiernik,
  • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.


Praktyczna nauka zawodu organizowana u pracodawców.