ckziu

Technikum kształcące w zawodzie technik ekonomista

Podstawowe umiejętności zawodowe kształtowane na kierunku Technik Ekonomista:

• posługiwanie się pojęciami z dziedziny ekonomii, rachunkowości, marketingu, zarządzania, statystyki, prawa, bankowości,
• zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw,
• prowadzenie księgowości podmiotów gospodarczych,
• obsługa urządzeń biurowych,
• redagowanie pism biurowych: protokołów, sprawozdań, podań, ofert, zamówień, umów, itp.,
• sporządzanie dokumentów księgowych,
• stosowanie technik komunikacji interpersonalnej w języku polskim, niemieckim i angielskim,
• opracowywanie planów marketingowych, biznesplanów,
• stosowanie specjalistycznych programów komputerowych do obsługi magazynu i sprzedaży, kadr i płac, księgowości małych i dużych podmiotów.

Kierunek przygotowuje do pracy na stanowiskach:

- księgowość,
- kadry, płace,
- obsługa magazynu,
- prowadzenie własnej działalności,
- obsługa sekretariatu,
- pracownik banku, urzędu, biura rachunkowego.

 

Nauka na tym kierunku pozwala na zdobycie dwóch kwalifikacji:

AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
AU.36 Prowadzenie rachunkowości

oraz uzyskanie tytułu TECHNIK EKONOMISTA

Języki obce: j. angielski, j. niemiecki

Przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka