ckziu

Kalendarz szkolny na 2016/2017

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2016 r. godz.9.00 (czwartek)


2

Ogólnoszkolna Wywiadówka

29 września 2016r. (czwartek) godz.16.00

3

Ogólnoszkolna Wywiadówka

24 listopada 2016r. (czwartek) godz.16.00

4

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2016 r.

5

Wystawienie ocen semestralnych w klasach czwartych

Do 16 grudnia 2016r. (piątek)

6

Rada klasyfikacyjna dla klas czwartych

20 grudnia 2016 (wtorek) godz.16.00


II semestr dla klas czwartych

19 grudzień 2016r. – 28 kwiecień 2017r.

7

Wystawienie ocen semestralnych w klasach I-III

Do 13 stycznia 2017r. (piątek do godz.15.00)

8

Rada klasyfikacyjna dla klas I-III

17 stycznia 2017 r. (wtorek) godz.16.00

9

Ogólnoszkolna Wywiadówka

semestralna

19 stycznia 2017 r. (czwartek) godz.16.00

10

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- etap praktyczny – kwalifikacja A.36, R.22 i T.15

12 stycznia 2017 r. (piątek)- pisemny

9-23 lutego 2017 - praktyczny


II semestr dla klas I-III

16 stycznia -23 czerwca 2017 r.

11

Ferie zimowe

30 stycznia - 12 lutego 2017 r.

12

Ogólnoszkolna Wywiadówka

16 marca 2017 r. (czwartek) godz. 16.00

13

Wiosenna przerwa świąteczna

13 - 18 kwietnia 2017 r.

14

Wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych

Do 25 kwietnia 2017 r. (wtorek) do godz.15.00

15

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas maturalnych

26 kwietnia 2017 r. ( środa) godz. 16.00

16

Rozliczenie klas czwartych

27 kwietnia 2017 r.(czwartek) do 12.00

17

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

28 kwietnia 2017 r. (piątek) godz.12.00 uroczyste pożegnanie klas czwartych

18

Egzamin maturalny:

4 - 24 maja 2017 r.

19

Ogólnoszkolna Wywiadówka

18 maja 2017 r. (czwartek) godz. 16.00

20

Ogólnoszkolny Dzień Sportu

1 czerwca 2017 r.(czwartek)

21

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie –A.35, R.21 i T.6

Sesja 2: czerwiec-lipiec 2017 r.

Egzamin pisemny-20 czerwca 2017r

Egzamin praktyczny- 16.06-20.07.2017r


Boże Ciało

15 czerwca 2017 r. (czwartek)

22

Wystawienie ocen rocznych

Do 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek)

23

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

21 czerwca 2017 r. (środa) godz.16.00

24

Rozliczanie się, prace porządkowe w gabinetach, w szafkach, wycieczki klasowe

21-22 czerwca 2017 r. (środa, czwartek)

25

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017 r.(piątek) godz. 9.00


26

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.

27

Rada Pedagogiczna końcowa

Termin do uzgodnienia

28

Poprawki maturalne

Część pisemna 22 sierpnia 2017 r.(wtorek) godz.9.00

Część ustna 23-25 sierpnia 2017 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

1 i 11 listopada 2016 r. (wtorek, piątek)
6 stycznia 2017 r. (piątek)
1 i 3 maja 2017 r. (poniedziałek, środa)
15 czerwca 2017 r. (czwartek - Boże Ciało)

Dni wolne dyrektorskie:

31 października 2016 r. (poniedziałek)
2 maja 2017 r. (wtorek)
4 i 5 maja 2017 r. (czwartek, piątek - egzaminy maturalne)
16 czerwca 2017 r. (piątek)
20 czerwca 2017 r. (wtorek)