ckziu

Kalendarz szkolny na 2017/2018

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r. godz. 9.00 (poniedziałek)

 

2

Ogólnoszkolna Wywiadówka

28 września 2017r. (czwartek) godz.16.00

3

Ogólnoszkolna Wywiadówka

23 listopada 2017r. (czwartek) godz.16.00

4

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017 r.

5

Wystawienie ocen semestralnych w klasach czwartych

Do 15 grudnia 2017r. (piątek)

6

Rada klasyfikacyjna dla klas czwartych

19 grudnia 2017 (wtorek) godz.16.00

 

II semestr dla klas czwartych

18 grudzień 2017r. – 27 kwiecień 2018r.

7

Wystawienie ocen semestralnych w klasach I-III

Do 12 stycznia 2018r. (piątek do godz.15.00)

8

Rada klasyfikacyjna dla klas I-III

16 stycznia 2018 r. (wtorek) godz.16.00

9

Ogólnoszkolna Wywiadówka

semestralna

18 stycznia 2018 r. (czwartek) godz.16.00

10

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- etap praktyczny – kwalifikacja A.36, R.22 i T.15

11 stycznia 2018 r. (czwartek)- pisemny

10 stycznia-16 lutego 2018 - praktyczny

 

II semestr dla klas I-III

15 stycznia -22 czerwca 2018 r.

11

Ferie zimowe

12 - 23 lutego 2018 r.

12

Ogólnoszkolna Wywiadówka

15 marca 2018 r. (czwartek) godz. 16.00

13

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

14

Wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych

Do 20 kwietnia 2018 r. (piątek) do godz.15.00

15

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas maturalnych

24 kwietnia 2018 r. ( wtorek) godz. 16.00

16

Rozliczenie klas czwartych

26 kwietnia 2018 r.(czwartek) do 12.00

17

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

27 kwietnia 2018 r. (piątek) godz.10.00 uroczyste pożegnanie klas czwartych

18

Egzamin maturalny:

4 - 23 maja 2018 r.

19

Ogólnoszkolna Wywiadówka

17 maja 2018 r. (czwartek) godz. 16.00

20

Boże Ciało

31 maja 2018 r. (czwartek)

21

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie –A.35, R.21 i T.6

Sesja 2: czerwiec-lipiec 2018 r.

Egzamin pisemny-19 czerwca 2018r(wtorek)

Egzamin praktyczny- 22.06 - 4.07.2018r

22

Ogólnoszkolny Dzień Sportu

czerwiec 2018 r.

23

Wystawienie ocen rocznych

Do 15 czerwca 2018 r. (piątek)

24

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

19 czerwca 2018 r. (wtorek) godz.16.00

25

Rozliczanie się, prace porządkowe w gabinetach, w szafkach, wycieczki klasowe

20-21 czerwca 2018 r. (środa, czwartek)

26

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.(piątek) godz. 9.00

 

27

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

28

Rada Pedagogiczna końcowa

Termin do uzgodnienia

29

Poprawki maturalne

Część pisemna 21 sierpnia 2018 r.(wtorek) godz.9.00

Część ustna 21-22 sierpnia 2018 r.

 

Dni wolne:

1 listopada 2017 r. (środa)
1, 3 maja 2018 r. (wtorek, czwartek)
31 maja 2018 r. (czwartek – Boże Ciało)


Dni wolne dyrektorskie:

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)
2 maja 2018r. (środa)
4 maja 2018 r. (piątek) matury
1 czerwca 2018 r. (piątek)