ckziu

Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego

poniedziałek, 04 września 2017

Dnia 4 września 2017 r. odbyła się w naszej szkole uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego.

Rok szkolny 2017/2018 powitaliśmy już jako Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. O powołaniu Centrum pisaliśmy już we wcześniejszych artykułach.

Tradycyjnie już Pani Dyrektor Maria Skalniak serdecznie powitała wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły po wakacyjnej przerwie. Szczególnie gorąco powitani zostali uczniowie klas pierwszych, którzy po uroczystym ślubowaniu zostali przyjęci w poczet uczniów naszej "nowej" szkoły.

W tym roku szkolnym dla pierwszoklasistów zostały utworzone 4 klasy:

- klasa Ia – technik ekonomista
- klasa Ib – technik hotelarstwa
- klasa Id – technik żywienia i usług gastronomicznych
- klasa Ie – technik architektury krajobrazu.

Wychowawcą klasy Iab jest Pani Danuta Adach, klasy Id – Pani Anna Kopko, a wychowawcą klasy Ie – Pan Waldemar Łoziński.

Honorowym gościem na naszym uroczystym apelu był Starosta Powiatu Słubickiego Pan Marcin Jabłoński, który w swoim wystąpieniu nawiązywał do realizowanych projektów przynoszących wiele korzyści dla naszego Centrum.
Na uroczystość przybył również przedstawiciel Rady Rodziców Pan Zbigniew Ziętek.

Apel zakończył muzyczny akcent w wykonaniu uczniów kl. IV - Klaudii Czernieckiej i Jerzego Sojki.

W nowym roku szkolnym życzymy wszystkim powodzenia i wielu sukcesów.