ckziu

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym

poniedziałek, 22 maja 2017

Serdecznie zapraszamy do udziału w I edycji konkursu fotograficznego

"Z książką mi do twarzy".

Hasło tegorocznej edycji to "Przyłapani na czytaniu".

REGULAMIN KONKURSU:

1. Organizatorem konkursu jest biblioteka ZSE-R w Słubicach.
2. Celem konkursu "Z książką mi do twarzy, czyli Przyłapani na czytani" jest:
- popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu,
- rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej,
- promocja działalności biblioteki,
- wizualizacja pasji czytania, miłości do książek.
3. Konkurs rozpoczyna się 25.05.2017 r. i trwać będzie do 9.06.2017 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

- Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkoły.
- Konkurs polega na wykonaniu fotografii, której tematem jest osoba „przyłapana” na czytaniu książki, czyli zdjęcie powinno być ciekawe i niekonwencjonalne.
- Do konkursu mogą być zgłoszone 2 zdjęcia jednego autora w formie elektronicznej z rozszerzeniem JPG i z nazwą w tytule: nazwisko, imię, klasa (np. Nowak Anna 4a).
- Zdjęcie należy dostarczyć do biblioteki na płycie, pendrive lub pocztą e-mail do 9.06.2017 r.
- Konkurs zostanie rozstrzygnięty 19.06.2017 r.

KRYTERIA OCENY:

Jury, oceniając pracę weźmie pod uwagę:
- jakość techniczną wykonania fotografii (np. ostrość),
- samodzielność pomysłu i wykonania,
- zgodność z tematem,
- oryginalność pracy.
Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa.
Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.
Fotografie wykonane na konkurs zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie w bibliotece szkolnej.
Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

Jury zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w wyjątkowych przypadkach.


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!