ckziu

Cztery lata … minęły jak jeden dzień! - uroczyste pożegnanie maturzystów

niedziela, 30 kwietnia 2017

28 kwietnia 2017 roku pożegnaliśmy kolejny rocznik absolwentów naszej szkoły. Był to szczególny dzień, choć przeżywany co roku, ważny dla nauczycieli, rodziców i  dla uczniów klas czwartych, którzy właśnie zakończyli kolejny etap swojego życia – ukończyli szkołę średnią.

Świadectwo ukończenia szkoły otrzymało 65 uczniów. Czwartoklasistów żegnali nauczyciele z Panią Dyrektor Marią Skalniak, zaproszeni goście, rodzice oraz licznie zgromadzeni koledzy i koleżanki z klas młodszych.
W swoim przemówieniu Pani Dyrektor pogratulowała wszystkim maturzystom ukończenia szkoły oraz życzyła zdania egzaminów maturalnych z jak najlepszymi wynikami. Następnie podziękowała całemu gronu pedagogicznemu za wkład pracy w przygotowanie do egzaminów tegorocznych klas czwartych. Szczególne słowa podziękowania padły pod adresem wychowawców:
- p. Agnieszki Gierszewskiej, wychowawczyni klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista
- p. Bożeny Lisik, wychowawczyni klasy IV Technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
- p. Iwony Szafratowicz, wychowawczyni klasy IV Technikum  kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu.
Podczas uroczystości najlepszym absolwentom  Nagrody  Starosty wręczyła członek zarządu powiatu p. Amelia Szołtun, która odczytała list starosty p. Marcina Jabłońskiego skierowany do młodzieży.
Nagrodzeni uczniowie:
Katarzyna Gałek z klasy IV a,
Rafał Gronostaj z klasy IV d,
Oliwia Matysiak z klasy IV e.
Wielu uczniów otrzymało nagrody książkowe za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, działalność charytatywną oraz działalność artystyczną.
Rodzice najlepszych uczniów otrzymali listy gratulacyjne będące podziękowaniem za trud włożony w wychowanie ich dzieci.
Tegoroczni absolwenci podziękowali Pani Dyrektor, wychowawcom oraz całemu gronu pedagogicznemu za poświęcony im czas, za chwile wsparcia, a przede wszystkim za mobilizację do pracy.
W nieoficjalnej części uroczystości dla maturzystów i zaproszonych gości pięknie zatańczyli Klaudia Kozinoga i Maciej Słodownik oraz wystąpili  uczniowie klasy II d: Maciej Stranz z autorskim  pokazem i Weronika Kwiatkowska z piosenką pt. „Do widzenia przyjaciele”.
Duże poruszenie wywołała również piosenka zespołu „Forte” pt. „Nie wie nikt”, której słowa refrenu:  „Nie wie nikt co się może zdarzyć” nawiązały do słów Stanisława Brzozowskiego „Przyszłości się nie poznaje, lecz się ją tworzy”, motta apelu żegnającego klasy czwarte.
Wszystkim absolwentom  życzymy powodzenia na maturze oraz wszelkiej pomyślności w dalszym życiu osobistym i zawodowym!